بایگانی برچسب: گزارشکار آزمیشگاه ماشین های الکتریکی

گزارش کار آزمایشگاه ماشین های الکتریکی 1

جزوه ی ارائه شده در این پست مربوط به گزارشکار آزمایشگاه درس ماشین های الکتریکی 1 دانشجویان رشته ی برق می باشد که با خطی خوش و خوانا و به صورت دستنویس نوشته شده و همچنین کلیه ی نمودارها و محاسبات در هر مبحث در آن گنجانده شده است. محتوای …

ادامه نوشته »