بانکی

مرحله در انتظار تشکیل پرونده بانک رسالت

این مرحله، آخرین مرحله دریافت وام بانک رسالت است و زمان لازم برای فرایند تایید سفته ها و اعتبار سنجی به چیزی حدود یک هفته زمان نیاز دارد. اما پس از رسیدن به مرحله در انتظار تشکیل پرونده بانک رسالت و امضای قرارداد، معمولاً تنها یک یا دو روز آینده …

ادامه نوشته »